Midsommarfirande i Sala

Välkommen att fira midsommar hos oss i Sala. Det finns flera platser som erbjuder traditionellt, härligt midsommarfirande. Här kommer några tips om vart man kan fira;

Väsby kungsgård

Sätra Brunn

• Möklinta Gammelgård

• Gammelgården i Västerfärnebo

• Gammelgården i Fläckebo

 

Visste du att;

Midsommar är en högtid som firas nära sommarsolståndet i främst norra Europa och infaller i Sverige numera under perioden 19–26 juni, med inledande högtidsafton infallande på fredagen 19–25 juni (några år därför sammanfallande med sommarsolståndet).

Sedan 300-talet firar den kristna kyrkan Johannes Döparens födelse den 24 juni varför högtiden i vissa områden starkt har, eller fortfarande förknippas med honom.

Sverige är det vanligaste firandet av midsommar knutet till dans kring en midsommarstång – en lövad och blomprydd stång eller påle, antingen i form av ett kors med kransar hängande från tvärslån eller en eller flera större kransar som hänger i band och omsluter pålen.

Man bildar ringar och dansar kring stången, medan man sjunger de kända lekvisorna. Midsommarstången kom troligen till Sverige från Tyskland på 1300 eller 1400-talet. Den kallas även majstång, av vissa ansett stamma från det åldriga ordet maja som betyder ”smycka med löv”. Andra anser att namnet kommer av tyskans Maibaum.

Att ha en blomsterkrans i håret är vanligt under midsommar, främst bland barn och kvinnor. Man kan binda dem med björkris eller ståltråd som bas och därvid tillfoga blad och blommor.

Salas nya plattform för besöksnäringen!

Destinationsala.se lanserades den 7 juni 2017.

Arbete pågår löpande med webbplatsen som kommer att fyllas på med ytterligare företag och aktörer framöver.

 

Arbete pågår att ta fram en besöksnäringsstrategi för Sala

Näringslivskontoret i Sala har tagit initiativet till att arbeta fram en gemensam strategi och handlingsplan för destinationens besöksnäring.

Tillsammans med våra företag, organisationer och aktörer vill vi skapa en hållbar utveckling av Sala som en samlad destination, säger Carina Nohrs, näringslivsutvecklare för Salas besöksnäring.

Strategin ska ta hänsyn till krav och förväntningar hos dagens och morgondagens besökare, till Salas unika förutsättningar och till lokala och regionala turistiska ambitioner och mål.

En strategi för Sala som besöksdestination ska fungera som en röd tråd i det samlade utvecklingsarbetet från både besöksnäringen och offentliga aktörer. Den ska ligga väl i linje med de unika förutsättningar som just Sala har.

Näringslivskontoret har tagit hjälp av Tendensor, ett företag med passion för platser och som är ett process- och strategikonsultföretag med fokus på platsers attraktivitet, varumärke och innovationsförmåga. www.tendensor.se

Arbetet pågår från april till oktober 2017. Just nu är arbetet inne i en processfas. Efter sommaren kommer det att övergå till en mer strategisk fas. I oktober är tanken att ett förslag på en strategi för Salas besöksnäring och en handlingsplan därtill skall finnas klart.

Sen börjar verkstaden!

 

Carina Nohrs

Näringslivsutvecklare, besöksnäring
Näringslivskontoret, Sala kommun

carina.nohrs@sala.se

Destinationsala.se – en webbplats för besöksnäringen i Sala

En inspirerande webbplats som visar vad vår destination har att erbjuda besökaren. En webbplats som kan bli ditt bästa ställe att hitta restauranger, fikaställen, aktiviteter och logi för att slussa dina kunder och gäster vidare hos oss.

Vi vill att besökaren ska få en bra bild av vad vi har att erbjuda i vårt fantastiska område. Vi vill att besökaren ska hitta till just ditt företag.

Vi behöver din medverkan!

Klicka på länken här så kan du anmäla din medverkan och synas här!

Och du, det är gratis att vara med på destinationsala.se!