Arbete pågår att ta fram en besöksnäringsstrategi för Sala

Näringslivskontoret i Sala har tagit initiativet till att arbeta fram en gemensam strategi och handlingsplan för destinationens besöksnäring.

Tillsammans med våra företag, organisationer och aktörer vill vi skapa en hållbar utveckling av Sala som en samlad destination, säger Carina Nohrs, näringslivsutvecklare för Salas besöksnäring.

Strategin ska ta hänsyn till krav och förväntningar hos dagens och morgondagens besökare, till Salas unika förutsättningar och till lokala och regionala turistiska ambitioner och mål.

En strategi för Sala som besöksdestination ska fungera som en röd tråd i det samlade utvecklingsarbetet från både besöksnäringen och offentliga aktörer. Den ska ligga väl i linje med de unika förutsättningar som just Sala har.

Näringslivskontoret har tagit hjälp av Tendensor, ett företag med passion för platser och som är ett process- och strategikonsultföretag med fokus på platsers attraktivitet, varumärke och innovationsförmåga. www.tendensor.se

Arbetet pågår från april till oktober 2017. Just nu är arbetet inne i en processfas. Efter sommaren kommer det att övergå till en mer strategisk fas. I oktober är tanken att ett förslag på en strategi för Salas besöksnäring och en handlingsplan därtill skall finnas klart.

Sen börjar verkstaden!

Tyck till om Salas besöksnäring!

Berätta vad just du tycker är viktigt i en strategi för Salas utveckling mot framtiden.

Vi vill gärna få till oss era åsikter och synpunkter om hur Sala ska utvecklas!
Vad man ska ta hänsyn till och vilka krav och förväntningar som kanske finns hos dagens och morgondagens besökare. Det är också viktigt att se till Salas unika förutsättningar och till lokala och regionala turistiska ambitioner och mål.

Mejla oss just dina tankar här