Vintermarknad i Sala

Marknad mitt i centrum på torget och gågatorna.