Tips på events september-december 2018

Några tips på större events i Sala under hösten och vintern.