Upplev Salas spännanade historia till fots eller med egen buss!

Sala har en gedigen och unik historia.