Magasinet Vi ses i Sala 2019 är här!

Välkommen in till Sala Turistinformation och hämta ett ex, eller ta med ett från ett av Salas InfoPoint ställ!

Vill du beställa hem ett magasin går det utmärkt att göra via denna länk: Beställ broschyrer