Stor oktoberfest mitt i Sala!

För första gången i Sala – Oktoberfest!