Svartådalen

Svartådalen är en pärla i region Västmanland, 30 km norr om Västerås. Här finns en av Europas rikaste naturmiljöer. I landskapet flyter Svartån sitt fria slingrande flöde och varje år översvämmar ån det flacka landskapet. Översvämningarna bildar en vidsträckt våtmark som göder marken med näringsrikt vatten och skapar en miljö som sjuder av mångfald. Områdets artrika flora och fauna har gjort att Svartådalen skyddas enligt RAMSAR (Konvention om våtmarker av internationell betydelse) samt är i delar Natura 2000-områden.

Det rika fågellivet ger för den specialintresserade möjlighet att se bland annat havsörn, kornknarr, svarttärna och storspov. Sveriges nordligaste koloni av svarttärna finns i Fläcksjön och tusentals sångsvanar rastar i Svartådalen på väg till och från sina häckplatser i norr.

Svartån är inte enbart en källa till rikedom för djurlivet, ån har också varit en viktig grund för bygdens välstånd genom tiderna. Bergsbruket drog nytta av vattenkraften och våtmarkerna har använts av bygdens bönder och så är det även idag, strandängarna fungerar till både bete och slåtter.

Läs mer om Hälleskogsbrännan, livet i våtmarken, Svartådalens besökscenter och utbudet av aktiviteter och guidade turer på vår hemsida!

  • Öppettider

    Se öppettider av besökscentret på vår hemsida.

  • Adress

    Klockarevägen 7
    733 60  Västerfärnebo

© Copyright - DestinationSala, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå