Salas nya plattform för besöksnäringen!

Destinationsala.se lanserades den 7 juni 2017.

Arbete pågår löpande med webbplatsen som kommer att fyllas på med ytterligare företag och aktörer framöver.