Nu har Sala en besöksnäringsstrategi!

År 2024 firar Sala 400 år som stad. Jubileumsåret fungerar i besöksnäringsstrategin som en målbild för våra gemensamma ansträngningar. Då ska vi i Sala utgöra en stark destination där upplevelser, måltid, shopping, boende och transporter bidrar till en unik helhetsupplevelse för besökaren. Från silver till guld om du så vill.

Om vi i Sala lyckas utveckla en framgångsrik besöksdestination finns flera vinster. Den mest uppenbara är förstås att besökarna bidrar med sin köpkraft. Det ger möjlighet för fler att starta företag inom besöksnäringen och att nya arbetstillfällen skapas. Inte minst på landsbygden där behovet är stort. En annan vinst är att Sala som helhet blir en mer upplevelserik plats för salaborna att leva och bo på. Det är en grundförutsättning för en hållbar befolkningsutveckling.

Tyck till om Salas besöksnäring!

Berätta vad just du tycker är viktigt i en strategi för Salas utveckling mot framtiden.

Vi vill gärna få till oss era åsikter och synpunkter om hur Sala ska utvecklas!
Vad man ska ta hänsyn till och vilka krav och förväntningar som kanske finns hos dagens och morgondagens besökare. Det är också viktigt att se till Salas unika förutsättningar och till lokala och regionala turistiska ambitioner och mål.

Mejla oss just dina tankar här