Ekeby dammar

Den stora dammen invid stadsparken. Dammen delas av en promenadväg med bro och bildar på så sätt övre och nedre Ekeby dammar. Ursprungligen skapat av det vattenflöde som rann ned från Långforsen samt senare av en utloppskanal från gruvan.

Där finns gädda och abborre. Fiske fritt utom vid karpfiske.

Namnet härrör från de bybildningar som fanns här redan under medeltiden. Tidigt fanns här även en mjölkvarn som utnyttjade vattnet på dess väg ned i Lillån. Kvarnen fanns kvar till 1964 då den föll offer för några barns ovarsamma lek med eld. Idag påminner en kvarnsten och en transformatorstation om den tidigare kvarnverksamheten.

Runt Ekeby dammar i stadsparken finns en trevlig och populär promenadslinga där många av de vita broarna passeras. I stadsparken finns även en restaurang med kafédel, bangolf och en stor lekplats.

Fler fiskemöjligheter i destinationen Sala, läs mer här.

  • Öppettider

    Året runt.

  • Adress

    Ekebygatan 4, 733 30 Sala

© Copyright - DestinationSala, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå